Przeprowadzki międzynarodowe - co i jak?

Home FAQ Przeprowadzki międzynarodowe - co i jak?

Przeprowadzki międzynarodowe - co i jak?

Przeprowadzka za granicę może wydawać się dużo trudniejsza do przygotowania i wykonania, jednak dla dobrze zorganizowanego spedytora nie nastręcza ona większych problemów. Kluczem do sukcesu, tak jak w przypadku przeprowadzek krajowych, jest profesjonalne podejście i doświadczenie.

 

Podpowiadamy, jakie działania należy poczynić, krok po kroku.

 

 • Przygotuj podręczny segregator, w którym znajdą się wszystkie ważne dokumenty

 • Znajdź firmę przeprowadzkową (oczywiście polecamy siebie), biorąc pod uwagę, co i w jakiej ilości chcesz przewieźć, czy transportujesz rzeczy nietypowe, wielkogabarytowe, czy przewozisz zwierzęta, czy będziesz potrzebował część lub całość rzeczy magazynować i przez jaki okres czasu itp.

 • Powiadom instytucje, z których usług korzystasz (elektrownię, gazownię, wodociągi, telekomunikację, banki, administrację, szkołę, pocztę, wydawnictwa, w których masz prenumeraty itd.) o zmianie adresu i opłać wszystkie rachunki. Zawrzyj nowe umowy w przyszłym miejscu zamieszkania.

 • W Polsce obowiązuje zgłoszenie wyjazdu na dłużej niż 3 miesiące. Poinformuj o wyjeździe właściwy ze względu na miejsce pobytu organ meldunkowy.

 • Sprawdź, czy w danym kraju istnieje obowiązek meldowania się w odpowiednim urzędzie

 • Sprawdź ważność dokumentów (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy), zrób też ich kserokopie, a także kserokopię polisy ubezpieczeniowej czy dokumentacji medycznej. Skontroluj, czy posiadasz wszystkie potrzebne wizy, pozwolenia, szczepienia itp.

 • Polskie prawo jazdy jest ważne na terenie UE.

 • Jeśli planujesz zabrać z Polski samochód, upewnij się, czy nie trzeba go będzie zarejestrować w nowym kraju.

 • Miej pod ręką takie dokumenty, jak akt urodzenia, akt ślubu, dyplomy ukończenia szkół czy certyfikaty zawodowe, przygotuj też ich tłumaczenia na język obowiązujący w docelowym kraju. Niektórzy pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności. Uzyskasz je w Krajowym Rejestrze Karnym.

 • Zapewnij stosowne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie turystyczne czy kartę EKUZ/EHIC (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/European Health Insurance Card), którą otrzymasz w oddziale NFZ po złożeniu wniosku. Osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie ich rodzin, mają prawo do korzystania z opieki medycznej, w nagłych wypadkach, w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

 • Przygotuj w miarę możliwości nowe miejsce zamieszkania na swój przyjazd

 • Zorganizuj transport dla najbliższych, zapewnij ewentualny nocleg

 • Zapewnij opiekę dzieciom na najbardziej „gorący” okres przygotowań przeprowadzki lub też na czas samej przeprowadzki

 • Zabezpiecz dane z komputera przed utratą

 • Przygotuj materiały, które przydadzą się do pakowania dobytku (o tych najbardziej przydatnych przeczytasz w naszym FAQ). Pamiętaj, iż Twoje rzeczy pokonają w tych opakowaniach daleką drogę. Zaopatrz się w najlepsze i najbardziej wytrzymałe materiały. Warto zbierać stare gazety, które mogą przydać się w czasie pakowania, jak i rozpakowywania rzeczy w nowym miejscu.

 • Sukcesywnie pozbywaj się rzeczy zbędnych, przemyśl, co bardziej opłaci się kupić na miejscu niż zabierać z obecnego mieszkania. Transport rzeczy wielkogabarytowe bywa nieopłacalnie drogi.

 • Tematycznie grupuj mienie (kuchnia osobno, salon osobno itd.), aby można było zapakować je razem i po przewiezieniu wnieść do odpowiednich pomieszczeń w nowym miejscu

 • Wyraźnie opisuj opakowania, w które pakujesz dobytek, niezmywalnym markerem w najbardziej widocznym miejscu. Często sami przewoźnicy dokonują dodatkowego oznaczenia towaru.

 • Przygotuj niezbędnik (pościel, ręczniki, ubrania, kosmetyki, leki itp.) na czas, kiedy jeszcze nie zdążysz poukładać w nowym domu wszystkich rzeczy na swoje miejsca

 • Zaopatrz się w odpowiednią ilość gotówki w walucie, która obowiązuje w nowym kraju

 • Miej pod ręką klucze do nowego miejsca zamieszkania

 • Zostaw namiary w starym mieszkaniu dla ewentualnych nowych mieszkańców, upewnij się, że zakręciłeś gaz, wodę, wyłączyłeś prąd, pozamykałeś okna

 • W nowym miejscu zamieszkania, w miarę możliwości, zorganizuj zakupy żywieniowe na pierwsze dni pobytu


Dokumenty, z którymi możesz spotkać się podczas przeprowadzki:

 

 • Faktura handlowa
 • Potwierdzenie rezerwacji
 • Potwierdzenie przyjęcia ładunku (FCR)
 • Faktura spedytora
 • Konosament (BOL - Bill of Lading lub B/L) spedytorski - morski list przewozowy
 • Dokumenty przewozowe tzw. „Telex Release”
 • Świadectwo ubezpieczenia

 

W obrębie Unii Europejskiej nie są wymagane listy przewozowe i nie opłaca się ceł.

 

Kompleksowo przygotowana usługa przeprowadzki w Euromove obejmuje pomoc na każdym etapie przeprowadzki, począwszy od opracowania planu, skompletowania dokumentacji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, przez odbiór towarów ze wskazanego miejsca, eksportowe odprawy celne, załadunek towarów, fracht, importowe odprawy celne, transport towaru do miejsca przeznaczenia, aż po rozładunek i odbiór zbędnych opakowań.

 

Bezpieczeństwo jest podstawą naszej działalności.